Tillbaka                                                                                                                                                           Månadens bild september 2020.

Skallerormen 1863.

Saxat ur Ernst Hörmans bok "Lysekil, dess historia & utveckling intill 1860-talet"
Det är en smula oriktigt sagt, att Lysekil ej hade någon restaurant, man hade ju den i början af Kungsgatan nyligen
uppförda gästgifvaregården. (där midgårdhuset ligger idag) Men vägen dit från badanstalten (nuvarande Havsbadet)
var i synnerhet för sjuklingar, både lång och besvärlig. För att underlätta mödan anskaffades en vagn,
som efter d:r Curmans ritning utfördes af en vid vagnmakeriarbete troligen mindre van snickare på landet.
Denna vagn, för hvars regelbundna färder mellan badanstalten och gästgifvaregården ansvaret
var lagt på åkaren Karl Hjälp och hans hästar, hugnades af badgästhumorn med flera mera välmenta
än välklingande namn exempelvis Ruska och Skallerormen. Foto: Malcolm Jacobson.

   Tillbaka