Tillbaka                                                                                                                                                           Månadens bild juli 2020.

Telestationen i Lysekil 1957.

Telestationen i Lysekil automatiseras 1957. Bilden visar en av dom sista dagarna på den manuella stationen.
Det hela började 1951 när drätselkammaren i Lysekil föreslår stadsfullmäktige att köpa in fastigheten Tärnan
vid Fiskaregatan. Ägare är sjökapten Henning Thelén, Göteborg. Telegrafverket är intresserad av lämplig tomt
vid Fiskaregatan att förlägga sina lokaler då automatiserad telefon ska införas.
1952 söker Lysekils stad byggnadstillstånd för att riva två byggnader och istället bygga stadshus vid Kungsgatan 44.
Kostnaden beräknas till till 950,000 kronor. Samtidigt söker telegrafstyrelsen bygglov för telefonstationshus alldeles intill,
på Fiskaregatan 3, för en beräknad kostnad av 575,000 konor.
1956 står den nya telestationsbyggnaden vid Fiskaregatan nästan klar. Telestationen uppförs i två våningar.
Bottenvåningen skall inrymma rum för telekommissarien och kassan samt telegrafen.
Dessutom byggs ett rymligt rum med tio samtalshytter för allmänheten. Källa: Sällskapet Strömstiernas kalendarium. 

   Tillbaka