Tillbaka                                                                                                                                                           Månadens bild juni 2020.

Husflytt i Lysekil 1957.

När byggmästare Sven Karlsson skulle bygga fastigheten Drottninggatan 41 revs några mindre hus.
Ett problem uppstod dock då trevåningsfastigheten i korsningen Drottninggatan-Apoteksgatan var för bra för att rivas.
Det skulle bli för dyrt att riva den och bygga upp den igen. Karlsson fick då kontakt med Perssons husflyttningsfirma i Mjällby Blekinge.
Den åtog sig arbetet att flytta huset. Med domkrafter lyftes huset från grunden, tvärgående tjocka träbalkar lades ovan
ett stort antal rullar som flyttade huset. Huset rullades mot en placering längre ner på Drottninggatan.
Foto: Bertil Asplund. Text: Terje Fred.

   Tillbaka