Tillbaka                                                                                                                                                           Månadens bild mars 2020.

Gullmarens Preserving 1953.

1947 etablerades Gullmarens Preserving av Fritz Häggström som tillverkade ansjovis, sill- och kaviarinläggningar,
herring, sardiner, fiskbullar mm. Verksamheten köptes av Gunnar Flodin 1949 som drev fabriken vidare till omkring 1960.
1953 startade Gunnar, Flodins industri AB i samma lokaler för att tillverka gasmasker. Företaget heter idag
Flodins filter AB (FIAB) och har sin verksamhet på Sivik industriområde. Obs! Vagnbjörnen till höger, den
användes för att förflytta järnvägsvagnar mellan järnvägstationen och industrierna i norra hamnen.
 Källa: Sällskapet Strömstiernas kalendarium och boken "Konservfabriker i Lysekils kommun"
På denna plats idag ligger Campus Väst.

   Tillbaka