Tillbaka                                                                                                                                                           Månadens bild augusti 2019.

Södra hamnen 1917.

Enligt Malcom Jacobssons noteringar är bilden tagen från Ångbåtsbryggan 1917.
Den stora mörka villan nedanför kyrkan ägs av Skepparen Strandberg och till höger i bild ser man Fredrik Carlssons ansjovisfabrik.
1917 köper Lars Laurin Strandbergs fastighet för 20.000 kr. Både Strandbergs fastighet och ansjovisfabriken rivs
för att bygga den Laurinska villan som stod färdig 1918. 1930 köps villan av Sjömansstiftelsen.
1932 flyttar Lysekilsposten in i Laurinska villans bottenvåning där den finns kvar än idag.
Foto: Malcom Jacobsson. Källa: Sällskapet Strömstiernas kalendarium.


 

   Tillbaka