Tillbaka                                                                                                                                                           Månadens bild maj 2019.

Ryggåsstugan i Åkerbräckan.

Baderskan Mariana Svensson står på trappan till sin Ryggåsstuga.
Mariana föddes i Lyse den 6 juni 1837 och gick ur tiden den 27 december 1926 vid en ålder av 89 år.
Marianas svärfar byggde ryggåsstugan i slutet av 1840-talet då han som gammal soldat tog avsked från tjänsten.
Stugan är uppförd av plank och spisen av gråsten från grunden till toppen av skorstenen.
Rummets längd var 3,75m. bred 3,15m. höjd till ryggåsen 2 m. höjd vid långsidorna 1,25m. Dörrens höjd 1,10m.
Stugan var belägen på Liden 19F Slätten vid Åkerbräckan.
Källa: Sällskapet Strömstiernas Kalendarium. Foto: Malcom Jacobsson.
 

   Tillbaka