Tillbaka                                                                                                                                                           Månadens bild april 2019.

Lysekils Havsbad 1861.

En gammal bild över Lysekils Havsbad tagen från Släggö.
Den större byggnaden till vänster i havsbadsområdet är villa Mollén, byggd för sommargäster. Den lilla byggnaden bredvid
är fiskaren Abrahams ryggåsstuga, den första och äldsta byggnaden i havsbadsområdet. Det vita huset i bakgrunden är
kapten Matssons hus och det mörka huset framför är Calle Hares hus där doktor Curman under sommaren ett flertal
år utövade sin praktik. Nere vid stranden ligger det första badhuset och det grå huset till höger därom är Peter Jönssons stuga.
Det mörka huset längst till höger i havsbadsområdet är damernas kallbadhus. Det vita huset längst till höger i bilden är tullhuset.
Idag ligger Hotell Lysekil där. Foto: Carl Peter Curman.
 

   Tillbaka