Tillbaka                                                                                                                                                           Månadens bild mars 2019.

Fridhems varv 1952.

Bilden visar personalen på Fridhems varv 1952.
Verksamheten på Fridhem startades av bröderna Albert och Justinus Tobisson 1895. En större träbyggnad byggdes för att
tillverka trätunnor byggdes. Bröderna Tobissons plan var att med tjugo anställda tillverka 250 trätunnor om dagen.
Den första slipen byggdes 1902 och var lite större för att kunna ta upp kuttrar och andra fartyg i den storleken.
1907 och 1920 ödelades varvet av brand fast verksamheten var snart igång igen.
1911 går Västkustens Motorfabrik i konkurs och köps upp av Lars Laurin på Lysekils Mekaniska Verkstad, senare Skandiaverken.
1942 köper Kungliga Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen, senare Vägverket varvet som finns kvar än idag.
Foto: Alvar Clevfors. Källa: Fridems varv i Lysekil av Lars Melkersson och Sällskapet Strömstiernas kalendarium.
 

   Tillbaka