Tillbaka                                                                                                                                                           Månadens bild februari 2019.

Brodalen 1949.

Det är inte många hus i Brodalen ännu. Tåget är på väg mot Smedberg och Bohusbanan. Arbetet med elektrifieringen
pågår. Stolpar är uppsatta men kontaktledningen saknas fortfarande. Elektrifieringen av Lysekilsbanan var klar 1950.
Den nya landsvägen är ännu inte påbörjad. 1956 fastställer Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen en arbetsplan för ombyggnad
av vägsträckan mellan Brodalen och Hallinden. Vägen är av dålig beskaffenhet och genom ombyggnad får vägsträckan en bredd
av 7 meter plus vägrenar. Kostnaden beräknas till 2,6 miljoner kronor. Källa: Sällskapet Strömstiernas kalendarium.
 

   Tillbaka