Tillbaka                                                                                                                                                           Månadens bild december 2018.

Bansviksgatan 1914.

Bansviksgatan sedd från Konuslliden nuvarande Trädgårdsgatan med Rundbergska huset i bakgrunden som senare monteras ner och flyttas.
Lysekils första barndaghem startar på Bansviksgatan 29 i Gamlestan. Det är tidvis under stort motstånd som verksamheten startar.
”Fruntimren skall vara hemma och sköta sina ungar” är ett vanligt argument som hörs mot daghemmen.
Men konservindustrin vill ha kvinnlig arbetskraft och driver på frågan.
Därför hyrs det första daghemmet in i ett hus som ägs av Evald Luckey i Gamlestan just där industrierna ligger.
Foto: Malcom Jacobsson. Källa: Sällskapet Strömstiernas Kalendarium.


 

   Tillbaka