Tillbaka                                                                                                                                                           Månadens bild november 2018.

Hotell Bergfalk 1880.

Annons i Bohusläningen 20 maj 1880:
Hotell Bergfalk (nuvarande Park Hotell) beläget vid Badhusparken (nuvarande Stadsparken) köpingens vackraste plats, nybyggt och inredt efter nutidens inredningar med enskilda
hvar för sig tillgängliga rum till olika priser, rekommenderas härmed i resandes åtanke och skall jag söka att efter bästa förmåga uppfylla alla billiga fordringar.
Beställningar af rum under Badsäsongen verkställes efter anmodan, och för de badgäster som sjelfva önskar utsöka sina boningsplatser,
tillhandahålles under tiden rum hos mig som äfven mottager de reseeffekter vid framkomsten, som äro adresserade till hotellet.
Bref och telegram besvaras med omgående. Lysekil i Maj 1880. Anders Gustaf Bergfalk.
Bild: Malcom Jacobsson. Källa: Sällskapet Strömstiernas Kalendarium.


 

   Tillbaka