Tillbaka                                                                                                                                                           Månadens bild oktober 2018.

Torget i Lysekil 1890.

 Malcom Jacobsson har skrivit denna text till sin egen bild:

Det är ju riktigt livligt på Lysekils nya torg (nuvarande kungstorget)
Därför passade jag på och knäppte en bild.
Det gick trögt att få igång någon torghandel i Lysekil. Alla följde helst den urgamla vanan att gå från hus till hus
och bjuda ut sina produkter eller också sälja dem hos köpmannen. Det låg alltså icke i köpmannens intresse att
arbeta för att en allmän torghandel blev införd.
Till vänster å bilden har vi en del av fröken Annette Anderssons hus, där telegraf och telefon voro inrymda under en följd av år.
I undre botten av huset var Svanberg och Petterssons manufakturaffär belägen. Taket är ombyggt efter eldsvådan 1889.
Till höger har vi Kjellbergska huset med Otto Birger Jonssons speceriaffär.
Lite längre bort till höger ses konsul Lysells hus, uppfört år 1875 av kapten Adolf Wallin.
I bakgrunden ses handlande Didrik Olssons stora vinkelbyggnadskomplex, uppfört under åren 1854-1860.
 

   Tillbaka