Tillbaka                                                                                                                                                           Månadens bild augusti 2018.

Saltmagasinet på Grötö.

 1949 beslutar Lysekils drätselkammare att Lysekil skall köpa ett hamnmagasin i Limhamn i Skåne och
flytta detta till Grötö. Kostnad för köp och flyttning av magasinet till Lysekil beräknas till 150,000 kr.
Sedan 50-talet har stora mängder kalisalt förvarats i magasinet. 1968 tas beslut om att saltet ska lastas ut.
Hamnstyrelsen konstaterar att utlastningen av saltet är riskabelt att genomföra med det gamla magasinet
fortfarande kvar. Man beslutar därför att först riva magasinet och sedan lasta ut saltet.
Foto: Alvar Clevfors. Källa: Strömstiernas kalendarium.
 

   Tillbaka