Tillbaka                                                                                                                                                           Månadens bild juni 2018.

Gamla Landsvägen 1972.

 På bilden ser man gjutformen till trappan längst ner på Gamla Landsvägen.
Tidigare var det trafik i korsningen Landsvägsgatan och Gamla Landsvägen.
Huset ovanför är Gamla Landsvägen 1B. Foto: Terje Fred.
 

   Tillbaka