Tillbaka                                                                                                                                                           Månadens bild december 2017.

Fyrhuset på Stångehuvud 1890-tal.

 En av Lysekils mest kända och fotade byggnader är det lilla fyrhuset längst ut på Stångehuvud.
Fyrhuset byggdes 1890 och drevs av fotogen fram till 1897 då lotsverket beslutade att byta ut fotogendriften mot acetylengas.
Fram till 1940 drevs fyren med gas. Sedan släktes lamporna för gott, då den nya fyren på Humlesäcken ersatte den gamla.
Vid det här fyrhuset har ingåtts åtskilliga både förlovningar och giftermål under årens lopp.
Läs mer på Stångehuvuds egna hemsida: Klicka här

Foto: Hugo Hallgren.

   Tillbaka