Tillbaka                                                                                                                                                           Månadens bild augusti 2017.

Lysekil får stadsrättigheter i augusti år 1900.

Lysekil meddelas att köpingen kommer att få stadsrättigheter. Detta sker i samband med ett besök av kung Oscar II den 2 augusti 1900.
Majestätet anländer med kungafartyget
Drott och samhället är flaggprytt och illuminerat. Kungen tas emot av bland annat Lysekils kommuns ordningsman,
doktor August Hugo Malm, kommunalfullmäktige in corps m.fl. Sedan Malm hälsat kungen hemställer han att
"Eders majestät i nåder måtte förläna Lysekils köping stadsrättigheter"
Kungen tackar för mottagandet och fortsätter:
"en serskild anledning är mig i dag helsa Lysekil, som nu skall vara stad. Den förra köpingens idoghet och lifaktiga förkofran gör den värdig af det nya namnet".
Kungen överlämnar brevet om att Lysekil skall bli stad och stannar ett par timmar i den blivande staden och återvänder sedan till
Drott.

   Tillbaka