Tillbaka                                                                                                                                                           Månadens bild juli 2017.

Hotellbygget 1951.

Planerna på ett nytt hotell i tullträdgården i Lysekil inleds 1948.
Åtta anbud har inkommit för uppförandet av Hotell Lysekil. Det beslutas att antaga anbudet från T. Walléns Byggnads AB.
Hotellbyggnaden blir betydligt dyrare än beräknat och man uppskattar att kostnaden skall bli cirka 2,5 miljoner kronor.
Den gamla träbyggnaden framför hotellet är Tullhuset som monteras ner och flyttas till Verkstadsgatan 19.
Tullhuset köps av grossistfirman Carl J. Andersson (Carlji) Idag huserar Byggtjänst i lokalerna.
Foto: Alvar Clevfors. Källa: Sällskapet Strömstiernas kalendarium.

   Tillbaka