Tillbaka                                                                                                                                                           Månadens bild maj 2017.


PLM (Plåtmanufaktur) 1943.

Litografen K.G. Andersson (Carla) har gjort denna teckning av PLM 5 år före invigningen av fabriken som inte var
färdig för produktion förrän 1948. Bilden är avfotograferad av Alvar Clevfors 1947.
Den vänstra delen av fabriken är burkverkstad och lager med utlastning. Den högra delen är Tryckeri med plåtförråd
och den högre mittendelen är kontor. Fabriken blev flera gånger under 60-talet utbyggd med bland annat
större lager, tryckeri och en matsal på toppen av berget.
Original teckningen som är runt två meter bred finns fortfarande kvar inglasad på väggen i nuvarande G&M Lysekil AB.
Teckningen finns även i boken "Betydelsefulla burkar i Bohuslän" av K.G. Andersson (Carla)

   Tillbaka