Tillbaka                                                                                                                                                           Månadens bild januari 2017.


Segelsällskapen går ihop 1991.

Innan 1991 hade Lysekil två segelklubbar, Segelsällskapet SS Gullmar (SSG) och Lysekils Segel Sällskap (LSS)
LSS bildas på Hotell Lysekil den 29 augusti 1905. Initiativtagare till bildandet var borgmästare Axel Ludvig Sundberg,
fabrikör Alfred Bovik och järnhandlare Pontus lundbom. SSG bildas den 9 mars 1927 vid ett möte på Lysekils Stadshotell.
1991 beslutar dom två föreningarna att gå samman under namnet Lysekils Segel Sällskap Gullmar (LSSG)
Till den nya föreningens första ordförande väljs Bruno Blomsterwall.
Foto: Terje Fred. Källa: Sällskapet Strömstiernas Kalendarium.

   Tillbaka