Tillbaka                                                                                                                                                           Månadens bild november 2016.


Torget 1890.

Fotografen Malcom Jacobsson beskriver med egna ord sin bild. "Det är ju riktigt livligt på Lysekils torg idag. Därför passade
jag på och knäppte en bild" Bilden är tagen över det som heter Kungstorget i Lysekil idag.
Det gick trögt att få igång någon torghandel i Lysekil. Alla följde helst den urgamla vanan att gå från hus till hus och bjuda ut sina
produkter eller också sälja dem hos köpmannen. Det låg alltså icke i köpmannens intresse att arbeta för att en torghandel blev införd.
Till vänster i bild ser man fröken Anette Anderssons hus där telegraf och telefon fanns på övervåningen.
På undervåningen fanns Svanberg och Petterssons manufakturaffär.
Till höger ser man ser man Kjellbergska huset med Otto Birger Jonssons speceriaffär.
Huset bakom till höger är konsul Lysells hus, uppfört 1875 av kapten Adolf Wallin.
Den stora vinkelbyggnaden i mitten är handlaren Didrik Olssons hus, uppfört under åren 1854-1860.
För att lättare kunna lokalisera sig så låg Sahlstens radio och tv-affär i huset till vänster under många år.
Bild och källa: Malcom Jacobsson.

   Tillbaka