Tillbaka                                                                                                                                                           Månadens bild oktober 2016.


Ålderdomshemmet ca.1933.

Frågan om ny tomt för ett nytt Försörjningshem (Ålderdomshem) är aktuell. Frågan behandlas på flera
sammanträden med fullmäktige, Drätselkammaren, Vattenstyrelsen och fattigvårdsstyrelsen. Året är 1927.
I november 1928 beslutas om uppförande av nytt Ålderdomshem vid fullmäktiges sammanträde.
Hemmet skall uppföras på Blekebacken och är kostnadsberäknat till 120,000 kronor.
Redan 1945 beslutas om utbyggnad av Ålderdomshemmet
Källa: Sällskapet Strömstiernas Kalendarium.

   Tillbaka