Tillbaka                                                                                                                                                           Månadens bild augusti 2016.


Caféet i Stadsparken.

Caféet i Stadsparken anlades av Badbolaget när restaurangytorna i Havsbadet inte räckte till under sommaren.
På helgerna var det musik som sköttes av de orkestrar vilka sommartid spelade på Badbolagets anläggningar i Havsbadet.
Verksamheten avvecklades 1946. Därefter hyrde föreningar Caféet för dans fram till 1952.
Caféet revs 1955 och idag står Parksnäckan på den plats där Caféet stod.
Källa: Terje W Fredh. Foto: Hugo Hallgren.

   Tillbaka