Tillbaka                                                                                                                                                           Månadens bild juli 2016.


Trampen 1880.

En stilla dag i Havsbadet i Lysekil. Det står några människor på Trampen och tittar nyfiket in i kameran.
Kanske är det personalen på Varmbadhuset.
Segelbåtarna ligger och väntar på att köra ut badgäster i skärgården, det är troligtvis tidig morgon.
Till höger ser man Varmbadhuset uppfört 1864. Nedbrunnet till grunden 1939.
I bakgrunden syns Havsbadrestaurangen som invigdes 1869 och som finns kvar än idag.
Foto: Carl Curman.

   Tillbaka