Tillbaka                                                                                                                                                           Månadens bild juni 2016.


Stadsparken 1865.

Med anledning av firandet av nationaldagen den 6 juni i Stadsparken visar vi denna gamla bild.
Bilden visar den av Badhusbolaget nyanlagda Stadsparken 1865. Träden är inte mer än någon meter höga.
Tvåvåningsbyggnaden i mitten står där Kungstorget ligger idag och den vita byggnaden till höger uppfördes av
Skepparen Carl Åsberg omkring 1860. Källa: Knut Hansson.

   Tillbaka