Tillbaka                                                                                                                                                           Månadens bild april 2016.


A. Karlssons Bryggeri på 60-talet.

A. Karlssons Bryggeri startade sin verksamhet 1890 som ett svagdricksbryggeri. 1902 ombildades bryggeriet till ett
skattepliktigt Bryggeri. Bryggeriet som låg vid Drottninggatan i Lysekil hade ett stort sortiment av drycker.
Särskilt populära sorter var Karlssons sockerdricka och Karlssons röda pilsner.
I december 1970 kommer grävskoporna och river det gamla bryggeriets lokaler. HSB ska uppföra bostadsfastigheter på platsen.
Pålning ända ner till 20 meters djup pågår där HSB skall uppföra flerbostadshus på Drottninggatan 47 och 49.
De sammanlagt 52 lägenheterna ska stå klara till sommaren 1972. Foto: Terje Fred. Källa: Sällskapet Strömstierna kalendarium.

   Tillbaka