Tillbaka                                                                                                                                                           Månadens bild mars 2016.


Valbodalen i Lysekil innan småbåtshamnen.

1956 beslutar fullmäktige i Lysekil att av Skandinaviska Granit AB köpa ett stort område i Valbodalen för 90,000 kr.
Samma år har Skeppsredaren Gustaf Thordén stora planer på att bygga ett skeppsvarv i Valbodalen.
Efter närmare undersökningar visar det sig svårt att få plats med ett större varv i Valbodalen.
Blickarna riktas istället åt ett område vid Fiskebäck intill Gullmaren. Provborrningar har visat att marken är gynnsam.
I slutet av 1956 beslutar drätselkammaren i Lysekil att campingplatser skall finnas bland annat i Valbodalen.
1967 föreslår Lysekils hamnstyrelse drätselkammaren att nya småbåtshamnar skall projekteras i Valbodalen och Stångholmesund.
Samma år bildas vid ett sammanträde i Slättens klubbhus Valbodalens Båtägarförening. Till första ordförande väljs Gunnar Johansson.
1971 ger naturvårdsverket Lysekils kommun 917,000 kr i stadsbidrag för byggandet av småbåtshamnar med 208 platser i
Valbodalen och 120 platser i Stångholmesund. 1975 byggs hamnen i Valbodalen ut med ytterligare 360 nya båtplatser.
Foto: Terje Fred. Källa: Sällskapet Strömstiernas Kalendarium.

   Tillbaka