Tillbaka                                                                                                                                                           Månadens bild februari 2016.


180 år sedan, den 27 februari 1836 blev Lysekil Köping.

Kunglig Maj:t tilldelar Lysekil privilegier som köping. Köpingsrättigheten har sin främsta betydelse för näringsrätten.
Man får rätt att idka handel, hantverk och annan näring som annars är förhållet städerna.
Lysekil blir nu mer oberoende av Uddevalla och dess borgerskap än tidigare.
Mellersta Bohuskusten får ett nytt affärscentrum för jordbrukets och fiskets produkter.
Köpingen sorterar dock fortfarande under tullkammaren i Uddevalla.
Frånsett vissa avgifter till rikets städer är detta det enda som blir kvar av det gamla privilegieväsendet
för Uddevalla i förhållande till Lysekil.

   Tillbaka