Tillbaka                                                                                                                                                           Månadens bild januari 2016.

Slätteskär i slutet av 60-talet.

Denna fina fastighet ägdes av Slätteskär AB som inkluderade kontors- och bostadsfastighet samt brädgårdsområde.
Fastigheten säljs till Skandiakonserv (före detta Hugo Hallgren AB) som då får möjlighet att utöka sin verksamhet.
Skandiakonserv inviger den nya fabriken 1972.
Källa: Sällskapet Strömstiernas kalendarium. Foto: Terje Fred.

   Tillbaka