Tillbaka                                                                                                Månadens bild december 2014.

Munkevik vid Stångehuvud på 30-talet.

Vykortet är skickat till Carolina Christensson på Gullholmen med ångbåtstämpel 1932.
Texten under lyder:
Han sade, är då vintern flytt och blommorna står i knopp, då seglar han på böljan blå till flickan
sin med hopp. "En som väntar med dig"
Bilden visar sten utlastning kajen i Munkevik. Här låg även vid några tillfällen båtarna som skeppade kullager
till England under andra världskriget. I bakgrunden ser man till vänster Stora Kornö och till höger Skeppsholmen.

   Tillbaka