Tillbaka                                                                                                Månadens bild november 2014.

Nynäs på Rosvikstorg 1957.

Nynäs bensinstation på Rosvikstorg i solsken en augustidag 1957.
I juli 1947 beviljade drätselkammaren i Lysekil tillstånd till Nynäs att uppföra
en kombinerad kiosk och bensinstation på Rosvikstorg. Källa: Sällskapet Strömstiernas kalendarium.
Foto: Alvar Clevfors.
 

   Tillbaka