Tillbaka                                                                                                Månadens bild september 2014.

Landstormen i Lysekil 1914.

Det är i dagarna första världskriget började med skotten i Sarajevo.
I Lysekil mobiliserades Landstormen. Dom utrustades med den grå och blå hatten, armbindel och gevär m/96.
I mitten bakom de liggande synes kompanichefen rektor Åke Wilson med plutonchefen kamrer Allan Gillqvist
och kompaniadjutanten handlaren Otto Löfving närmast till höger, samt Plutonchefen poliskonstapel Rudolf Ljunggren
och kompanikommissarien Axel Christensson närmast till vänster. Källa: Sällskapet Strömstiernas kalendarium.
Bild av Kaj Löfgren Lysekil.

   Tillbaka