Tillbaka                                                                                                Månadens bild augusti 2014.

Esso i Lysekil 1957

Esso-tappen i början av augusti 1957. Bensinstationen låg ungefär där ovala rondellen på landsvägsgatan i Lysekil ligger.
Förståndaren Erik Lundberg putsar rutorna på bilen.
Den första bensinautomaten i Lysekil hade Esso redan 1954. Det var inte frågan om någon sedelautomat
utan automaten matades med enkronor, nämligen fyra stycken. Gick det på mer bensin fick man lägga på fyra kronor till.
Foto Alvar Clevfors.

   Tillbaka