Tillbaka                                                                                                Månadens bild april 2014.

Bansviks embalagefabrik brinner 1965.

Den 30 december 1965 ödelägger en brand Bansviks tryckeri i Lysekil.
Värdet av det uppbrunna uppskattas till sex miljoner kronor. I mars 1966 säljer disponent Gösta Jonsson
Bansviks embalagefabrik till PLM. I maj samma år meddelar PLM att den nyinköpta fabriken ska läggas ner
och produktionen flyttas över till PLM:s Lysekilsfabrik. Ett 20-tal anställda erbjuds arbete vid PLM i Lysekil.
Foto: Terje Fred. Info: Sällskapet Strömstiernas Kalendarium.


   Tillbaka