Tillbaka                                                                                                Månadens bild mars 2014.

Tågolycka i Ulseröd 3 april 1951.

En tågolycka har ägt rum i Ulseröd Lyse socken. Det diskuteras vilt om orsaken.
Järnvägsövergången ligger idag vid vägen till Trälebystrands camping.
Elektrifieringen av Lysekilsbanan är alldeles ny. Den invigdes 1950.
Till vänster skymtar Ulseröds skola, sedan länge riven. Foto: Alvar Clevfors.


   Tillbaka