Tillbaka                                                                                                Månadens bild december 2013.

Invigning av Grötöbanan i juni 1946.
Lysekils järnväg invigdes 14 juni 1913. I juni 1946 invigdes Grötöbanan som gick till Grötökajen
och PLM:s (Plåtmanufaktur) nästan färdigbyggda fabrik. Berget bakom tåget är Kolholmarna
som var en mycket omtyckt badplats. Idag är allt bortsprängt, dock finns järnvägen kvar. Foto: Alvar Clevfors.

   Tillbaka