Tillbaka                                                                                                Månadens bild juli 2013.

Järnvägsinvigningen 1913.
Den 14 juni 1913 invigdes Lysekilsbanan. 100-års jubileum kommer att firas den 13 juli.
Från början var banan privatägd men 1939 tog Svenska staten över driften.
1950 elektrifierades banan. 1981 upphörde persontrafiken. Nu var endast godstrafiken
kvar, men även den upphörde 2010. Nu går endast något tåg ibland i samband med festligheter.  

   Tillbaka