Tillbaka                                                                                                Månadens bild juni 2013.

Folketshusbygget i Lysekil den 22/10 1947. Foto: Alvar Clevfors.
Bygget är i full gång för att hinna till invigningen 1949. Folkets hus byggdes i korsningen Kungsgatan Skottegatan.
Det äldre Folkets hus låg i Kvarteret Kronberget.

Tillbaka