Tillbaka                                                                                                Månadens bild april 2013.

Plåtmanufaktur (PLM) den 6:e juni 1948
PLM:s fabrik på Grötö invigdes 1947. Denna bild visar den alldeles nybyggda fabriken på
nationaldagen ett år senare. Tittar man noga ser man förutom den Svenska flaggan även den Amerikanska.
Detta var säkerligen därför att nästan alla maskiner var köpta från en tillverkare i USA som
hette Continental Can Company. Montörer var på plats för att trimma in utrustningen. Foto: Alvar Clevfors.

Tillbaka