Tillbaka                                                                                                Månadens bild mars 2013.

1940-tal. Fridhemsberget.
Bilden är tagen från Fridhemsberget där järnvägen rundar Katteklevan.
PLM:s nya fabrik till vänster är byggd men järnvägen är ännu inte elektrifierad
så bilden är tagen någon gång mellan 1947 och 1950.

Tillbaka