Tillbaka                                                                                                Månadens bild februari 2013.

Branden på Kungsgatan 1912.
Vid den stora branden 1912 brann fem hus ner på den övre delen av Kungsgatan. Närmast syns resterna
av den nedbrunna Gästgivaregården som var förra månads bild.
Brandmuren till vänster stoppade branden, i huset fanns Systrarna Hedbergs fotoateljé
och Sven Larssons herrekiperingsaffär. Närmast i bilden ligger idag Midgårdshuset uppfört 1913.

Tillbaka