Tillbaka                                                                                                Månadens bild september 2012.

Centrum i Lysekil från Flaggberget 1963.
Hotell Lysekil i mitten. Vänster därom Park hotell med annexet som idag huserar Lysekils konsthall.
I den låga byggnaden till höger fanns folktandvården en tid och på Grötö ligger dom avlånga salt magasinen.
 

Tillbaka