Tillbaka                                                                                                Månadens bild juni 2012.

Nu i dagarna är stora delar av Drottninggatan avstängd för att rätta till gatstenen och göra
nya gång och cykelbanor. Så här såg det ut den 1:a maj år 1915 när Drottninggatan som bäst
håller på att byggas. Till höger ser man träden i den vackra stadsparken.

Tillbaka