Tillbaka                                                                                                Månadens bild juli 2012.

Gullmarsbadens Camping någon gång på 60-talet. Campingen finns inte kvar
men badplatsen finns ju kvar att utnyttja.

Tillbaka