Tillbaka                                                                                                Månadens bild april 2012.

Villa Fridhem vid parken byggd 1871 av J.G. Molléns dotter fotografen Marianne Mollén.
Byggnaden har tjänat som Samrealskola (privatskola) och är mest känd som Parkskolan.
Vill ni veta mer om Villa Fridhem och flera andra gamla hus i Lysekil, besök då Vikarvet under
våren och kika på utställningen "hus som inte finns" av Inge Holmlid. www.vikarvet.se

Tillbaka