Tillbaka                                                                                                Månadens bild mars 2012.

J.B. Jonsson affärshus byggt 1861.

På Sällskapet Strömstiernas årsmöte den 3 mars 2012 tilldelades Lars Pettersson föreningens Hedersomnämnande
för 2011 års kulturinsats i Lysekil. Detta för hans arbete med att pietetsfullt renovera J.B. Jonsson huset på Kungsgatan 21.

Resultatet kan man se på bilden nedan.                                                                                                                     Foto: Per Stenros

Tillbaka