Tillbaka                                                                                                Månadens bild februari 2012.

Sjukhuset brinner 1929.

Lysekils gamla sjukhus som förstördes i en brand 1929. Prosten Fritz Lüsch har i sin bok "Lysekils historia" skrivit följande om händelsen:

"En mycket omtalad eldsvåda, visserligen icke i och för sig, men därför att Lysekils brandchef vägrade brandkårens hjälp
 efter förvissning om att samtliga befunno sig i säkerhet. Då nedbrann nämligen landstingets sjukstuga på Slätten vid
Valbogatans förlängning år 1929, således endast 8 år gammal. Sjukstugan, som var av trä, var belägen utanför dåvarande stadsgränsen,
ingen ersättning för brandkårens arbete och attiralj var efter skedda underhandlingar att vänta,
och då alla hade bragts i säkerhet och ingen juridisk skyldighet för stadens brandkårs ingripande förelåg, så fick byggnaden brinna ned till grunden.
Brandchefen G. A. Löfgren blev mycket klandrad, men hans kolleger togo honom i försvar och berömde honom för modet
 att ha skapat ett åstundat prejudikat, som i slika fall kunde åberopas. Byggnaden ersattes 1932 av en större av tegel,
som sedan omskapats och mer än dubbelt förstorats till ett förstklassigt länslasarett till fromma för staden,
Stångenäs och skärgårdssocknarna i första hand och invigdes med stora högtidligheter 9 dec. 1949, varvid såväl landshövding
Jacobsson som generaldirektör Höijer för Medicinalstyrelsen m. fl. kommit tillstädes."

Tillbaka