Tillbaka                                                                                                Månadens bild januari 2012.

Centrum av Lysekil i slutet av 1860-talet.

Mitt i bilden syns den av Badhusbolagen 1865 anlagda stadsparken. Huset nere till höger i bild är
Benjamin G Moléns bostad som ligger vid Kungsgatan. Den vita byggnaden till vänster uppfördes av
skepparen Carl Åsberg 1860. Längst till höger skymtar dambassängen, och magasinen nere
vid gullmaren ligger där senare Rosvikstorg får sin plats. Källa: Knuth Hansson.

Mer om Carl Åsbergs hus:
Skeppare Carl Åsberg, född 1812-10-05, och hans (andra) hustru Anna Kristina Hansdotter,
född 1832-11-14, med barn flyttar år 1860 från Gamla Strandgatan 56 till sitt nya hus, som
1860-1866 är hus n:o 155. Dagens gatuadress är Rosviksgatan 1 = Polisgatan 2. (Hfl. Per Stenros)

Tillbaka