Invigning av Gullmarsvallen 1:e juli 1934
Dom flesta personerna är identifierade av Folke Johansson. Men några fattas, finns det uppgifter om dessa personer
eller händelsen mottages det tacksamt av Kerstin Jungebro Sällskapet Strömstierna, på E-post Klicka här eller tel. 0523-156 30.

Översta raden från vänster:
1. Gunnar Ström (boxare). 2. okänd. 3. okänd. 4. Svensson (barberare). 5. Forsberg (brottare). 6.Ernst Söderberg (sotare och brottare).
7. okänd. 8. Erik Skog (brottare). 9. Mats Fransen (brottare). 10. okänd. 11. Svedberg.
Mellersta raden från vänstar:
1. Axel Nydén (brottare). 2. okänd. 3. Åke "Bärarn" Johansson. 4. okänd. 5. okänd. 6. Göte Andersson (Götes Livs). 7. okänd. 8. Skog.
Understa raden från vänster:
1. (boxare). 2. Folke Johansson (Brottare). 3. Söderberg (sotare). 4. (brottare).

                                                                                                                Uppgiftslämnare: Folke Johansson.