Lysekils Stadsfullmäktiges protokoll.
Här kommer vi att publicera dom protokoll som hittills är digitaliserade från 1903 till 1957.
Det rör sig om totalt 10,390 sidor med information om vad som beslutades i Lysekils Stadsfullmäktige.
Protokollen visas som PDF-filer och är sökbara. Protokollen kommer att läggas ut efterhand.

Fullmäktige protokoll 1903 Klicka här Fullmäktige protokoll 1904 Klicka här Fullmäktige protokoll 1905 Klicka här
Tomtarrenden 1905 Klicka här Fullmäktige protokoll 1906 Klicka här Fullmäktige protokoll 1907 Klicka här
Fullmäktige protokoll 1908 Klicka här Register 1909 Klicka här Fullmäktige protokoll 1909 Klicka här
Register 1910 Klicka här Fullmäktige protokoll 1910 Klicka här