Sammanställningar och register:

Index av Per Stenros till Nils Lindberghs bok Stångenäs släkter
del III Lyse och Lysekil. Uppdaterad 2017-01-26  Klicka här
En Sammanställning gjord av Kerstin Jungebro över Arvid Sandells
artiklar i Lysekilsposten 1990-2005  Klicka här
Källförteckning av Per Stenros över litteratur och tidningsartiklar
om Lysekil och Bohuslän. Uppdaterad 2021-08-21 Klicka här
Innehållet i Sällskapet Vikarvets årsböcker 1952-2009. Klicka här 
Länk till Sällskapet Vikarvets hemsida. Klicka här
Visual Arkiv: Arkiv på nätet som tex. kommunarkiv, landstingsarkiv,
föreningsarkiv, mfl. se hemsida.  Klicka här   
Läs Per Stenros förteckning över Lysekil.  Klicka här
Kontorsböcker förda på Sveriges Förenade Konservfabriker 1919-1938.
Sorterade i bokstavsordning, orginalböcker på Vikarvet i Lysekil.
Avskrifterna utförda av Kerstin Jungebro och Leif Olsson.  Klicka här

Tillbaka